GÜVEN DAMGASI

Kaynak: hurriyet.com.tr

GÜVEN DAMGASI NEDİR?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde Güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır.

Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

Güven damgasının bulunması, Güven Damgası Sağlayıcı’nın ilgili web sayfasına kefil ya da garantör olduğu anlamına gelmez.

Güven damgası, sayfada bulunan mal ya da hizmetlerin kalitesine de garanti olarak yorumlanamaz.

Güven damgası, web sayfasında ticareti yapılan mal ya da hizmetin ifasına yahut vaat edilen niteliklerine ilişkin finansal bir güvence olarak da anlaşılamaz.

Güven damgası kullanılan hiçbir ülkede de Güven Damgası Sağlayıcı’nın ilgili web sayfalarına bir garantörlük verildiği şeklinde yorumlanmamaktadır.

GÜVEN DAMGASI NEYİ İFADE EDİYOR?

Güven Damgası, bu logoyu taşıyan web sitesinin tebliğ uyarınca asgari şartlara sahip olduğunu, menşeini, iletişim bilgilerini, belirli hakları müşterilere ve tüketicilere sağladıklarını ve belirli bir güvenlik standardına denetim anında uyulduğunu gösterir.

Bu açıdan tüketici ya da müşteri, kaynağı belirsiz web sitelerinden değil güven damgası almış e-ticaret sitelerinden daha güvenle alışveriş yapabilecektir. Güven Damgası zorunlu bir hizmet değildir. E-ticaret sitelerinin başvurusu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından değerlendirme süreçleri yürütülür.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca Güven Damgası başvurucusu www.guvendamgasi.org.tr; üzerinden başvuru formunu doldurur ve başvuru belgelerini sisteme yükler. Ayrıca sızma testi yaptırması ve başvuru ücretini yatırması gerekmektedir.

Güven Damgası başvurusunun değerlendirilmesinde hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının başvuru esnasında sunmuş olduğu ve doğruluğunu taahhüt ettiği bilgi ve belgeler, Güven Damgası alma şartları bakımından tebliğ uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 30 gün içinde sonuçlandırılarak bir rapor ile başvuru sahibine iletilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başvuru belgelerinin tam olmasını; yazılı beyan, sızma testi sonucu, yetki metni ve üyelik sözleşmesinin usulüne uygun imzalanmasını ve ulaştırılmasını, sızma testi sonucunun başvurudan en fazla üç ay önce yaptırılmasını ve başvuru ücretinin yatırılmasını ister. Ayrıca kontrol listesindeki hususları ayrı ayrı değerlendirir. Tüm kriterleri sağlayan e-ticaret sitesine Güven Damgası tahsisinde bulunur ve www.guvendamgasi.org.tr; sitesinde yayınlar.

Follow me and share it

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir